SIV - Přihláška

Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail
Termín kurzu*
Padákový kluzák
Případné otázky
*Kurzy označené [S] vede Šnajby, [J] vede Jirka.